AKADEMIA SOFARSOLAR


Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium najbliższych webinariów:

https://sofaracademy.clickmeeting.com/

Pytania o AKADEMIĘ można kierować na adres:

akademia@sofarsolarpoland.pl

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników szkolenia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Możemy również informować Państwa o innych naszych ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, będziemy ponadto przetwarzać Państwa dane w celach, do których ta zgoda nastąpi.


Administratorem Danych Osobowych jest firma:

SOFARSOLAR Poland Sp. z o.o.

ul. Jórskiego 30, 03-584 Warszawa

NIP: PL5272915147 | REGON: 385117650 | KRS: 0000819731

T: +48 22 428 50 99
E:   biuro@sofarsolarpoland.pl


Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub hostingowe, bądź też organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.